Welcome to EduApp-Project!

General information

Duration

24 Months


Implementation period

01-03-2021
-
28-02-2023

Budget

219.971 €


Partner countries

Romania
Spania
Portugalia
Denemarca
Olanda

Partners involved in the project

Projectdoelen

1

De toegang tot digitale leermiddelen voor alle studenten verbeteren door een verzameling videocursussen, tutorials en andere middelen die bij het lesgeven, leren en evalueren worden gebruikt en die online en offline beschikbaar zullen zijn.

2

De digitale pedagogische vaardigheden ontwikkelen van 16 leerkrachten van de partnerscholen die zullen worden opgeleid in de didactiek van e-learning en gemengd leren en in het maken van videocursussen, tutorials en andere leermiddelen die specifiek zijn voor hun vakken en die andere collega’s zullen opleiden.

3

De communicatie tussen school, leerlingen en leraren vergemakkelijken en verbeteren door de ontwikkeling van een applicatie, EduApp, gratis en open source, afgestemd op elke partnerschool.

Project activiteiten

  • Projectmanagement: inclusief 4 nationale projectvergaderingen, toezicht en evaluaties.
  • Verspreiding en valorisatie: projectwebsite, projectplatform, multiplicatorevenementen en slotconferentie.
  • Ontwikkeling van tastbare resultaten van het project: EduApp, een handleiding voor het opzetten en gebruiken van de applicatie EduApp, een verzameling digitale leermiddelen, een docentenhandleiding voor het maken van effectieve digitale leermiddelen, EduPlatform
  • Leren, lesgeven/training activiteiten: 4 korte gezamenlijke opleidingsactiviteiten voor personeel
  • Toezicht en evaluatie.

Project resultaten

EduApp - Mobiele App

een all-in one applicatie voor desktop en mobiele apparaten die de communicatie tussen school, docenten en studenten moet vergemakkelijken, met een systeem voor het weergeven van meldingen, links naar cursussen, activiteiten en andere bronnen die in de instelling beschikbaar zijn.

Richtlijnen voor het instellen en gebruiken van de applicatie EduApp.

Inclusief tutorials voor docenten, studenten en medewerkers.

Een docentenhandleiding voor het maken van effectieve digitale leermiddelen.

EduPlatform

de online ruimte voor het delen van goede voorbeelden in blended learning, in de partnerlanden, met methodes en instrumenten voor onderwijs, leren en evaluatie.

Een verzameling digitale leermiddelen

met 30 videocursussen die de inhoud omzetten in audio-videomateriaal, 15 tutorials voor praktische training, 15 evaluatiemiddelen en ander materiaal, voor gebruik in online, blended en afstandsonderwijs.

Website

Short-term joint staff training events

Mobiliteiten

4 mobiliteitsactiviteiten - 3 dagen - voor 16 personeelsleden (leerkrachten en IT-verantwoordelijken), georganiseerd door Denemarken, Nederland, Spanje en Portugal.

Belangrijkste doelstelling

De kortlopende gezamenlijke trainingen waarbij personeel getraind wordt, hebben tot doel de pedagogische en persoonlijke competenties van een aantal van 16 leerkrachten/opleiders van de partnerscholen te verbeteren, gedurende 4 opleiding periodes, bij de mijlpalen van het project, in nauwe samenhang met de ontwikkeling van EduApp en de videocursussen, tutorials en de andere onderwijsmiddelen die tijdens de looptijd van het project zullen worden opgesteld, materialen die op het EduApp Platform zullen worden geüpload.

Te gebruiken middelen en vormen van verspreiding

PRINTED MATERIALS

Dissemination

Distribution of information leaflets to introduce the project aims objectives, activities and results; also to provide contact details to all the groups listed above;

Newsletters

Production of 6 project newsletters and distribute them to the target groups

Presentation

Creating a presentation both in electronic format and in paper to be a part of the institution presentation portfolio

Newspapers

Creating presentations for newspapers, according to the activities performed

Articles

Creating presentations for the scientific papers and magazines

INTERNET

Website

Facebook

Youtube

IN PERSON

The partners will present the project during activities like:
Meetings, Interviews, Presentations, Delivery of training, Facilitation of workshops/seminars, round tables, Attendance of conferences, including EfVET Annual conference, Networking with similar institutions, Multiplier events, Valorisation events, Reasearch studies to use the information acquired during the project

X
X