Welcome to EduApp-Project!

EduApp-projektet handler om at forene kræfter og ekspertise for at skabe rammer og ressourcer til digital uddannelse og kommunikation i partnerinstitutionerne som et svar på udfordringerne i
Covid-19-pandemien.

Applikationerne vil være tilgængelige på:

Hvad vi planlægger at opnå


EduApp - mobilapp

en alt-i-een applikation til desktop og mobile enheder, der har til formål at lette kommunikationen mellem skolen, lærerne og eleverne, med et system til at sende meddelelser, links til kurser, aktiviteter og andre ressourcer, der er tilgængelige i institutionen

Retningslinjer for, hvordan du opretter og bruger applikationen EduApp

herunder vejledninger for lærere, elever og ansatte

En lærervejledning om, hvordan man skaber effektive digitale læringsressourcer

EduPlatform

et online rum til udveksling af god praksis inden for blended learning i partnerlandene, der indeholder metoder og værktøjer, der anvendes i undervisning, læring og evaluering

En samling af digitale undervisningsmaterialer

indeholder 30 videokurser, der omsætter indholdet til audio-videomateriale, 15 vejledninger til praktisk uddannelse, 15 evalueringsressourcer og andre materialer, der kan anvendes i online-, blandet og fjernundervisning

Website

About the Project

Partners

X
X